Roy Hart Stemmearbejde

- a moment without structure  

Vil du synge?
Vil du bruge din stemme på måder der åbner den, så den udfolder sig til noget, du måske slet ikke vidste den kunne?
Vil du give din krop og stemme plads, rum, udfoldelse, skabe kontakt og møde dit udtryk?

Du inviteres hermed til Roy Hart stemmearbejde med Ulrik Barfod.
Du er velkommen uanset om det er første gang eller du har prøvet det før.

Tidspunkter for træningsgruppe 2017:

26-29 juni 2017 (pris kr. 2.800,-)
22-26 november 2017 (pris kr. 3.500,-)

dagligt 10 - 16 med mindre andet oplyses

Undervisningssted - sandsynligvist:
Dansk Skuespilforbund Tagensvej 85 2200 København N
Hvis ikke her, så oplyses undervisningssted senere.

Moments without structure
Der arbejdes med at bevæge sig imod det autentiske udtryk.

  • Hvem er jeg lige nu - Hvem er du lige nu?
  • Hvad sker der i mødet?
  • Hvad er mit udtryk - Hvad vil mit udtryk?
  • Hvad ønsker jeg at skabe med krop og stemme?
  • Kan jeg give slip på tidligere måder og tidligere evner.
  • Hvad indeholder øjeblikket?
  • Hvor kommer min stemme fra i kroppen?
  • Hvordan bevæger min stemme kroppen?
  • Lade mig blive rørt - blive rørt af mit eget udtryk.

 

Øjeblikke uden struktur.